Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-25U

97-25U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Метод самоузгодженого опису критичної поведінки тривимірних ізінгоподібних систем на мікроскопічному рівні.

М.П. Козловський
І.Р. Юхновський

Запропонований аналітичний метод опису фазового переходу в тривимірних спінових системах. Метод грунтується на використанні негаусового розподілу флуктуацій мод флуктуацій спінового моменту і дозволяє описати критичну поведінку системи поблизу точки фазового переходу. Одержані явні вирази для основних термодинамічних функцій ізінгоподібної системи з експонентно спадним потенціалом взаємодії між частинками. Знайдена їх залежність від температури та досліджена залежність від мікроскопічних параметрів моделі (сталої гратки, параметрів потенціалу взємодії).

Рік: 
1997
Сторінки: 
96
Завантажити: