Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-14E

97-14E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226.33, 537.312.62
PACS: 
64.60.Cn, 63.20.Ry, 74.25.Kc

М'ягкі моди в локально ангармонічній моделі "$\varphi ^3+\varphi ^4$"

І.В. Стасюк
К.О. Траченко

Проводиться дослідження динаміки колективних коливань локально ангармонічної моделі. Одноіонна задача розв'язується числовим методом, міжіонна взаємодія враховується при розрахунку фононних функцій Гріна у наближенні хаотичних фаз. Отримана густина коливних станів при різних значеннях температури, поля асиметрії одноіонного потенціалу та хвильового вектора. Встановлено існування в спектрі м'ягкої гілки коливань, енергія якої прямує до нуля в критичній точці. Виявлено перерозподіл інтенсивностей між різними гілками в спектрі при зміні значень хвильового вектора.

Рік: 
1997
Сторінки: 
15
Завантажити: