Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-04E

97-04E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.783:548-14;536.425
PACS: 
02.70.Lq, 61.30.Cz, 64.70.Md

Дослідження фазового переходу нематик-ізотропна рідина в рідких кристалах шляхом комп'ютерного експерименту на граткових моделях

Я.М. Ільницький

Запропоновано граткову модель із видовжених молекул, які взаємодіють між собою за допомогою потенціалу Берне-Печукаса. За допомогою моделювання методом Монте Карло досліджено поведінку внутрішньої енергії, теплоємності та скалярного параметру впорядкування в околі переходу нематик-ізотропна (НІ) система. Показано, що при зростанні видовження молекул НІ перехід стає сильнішим переходом першого роду. Результати порівнюються із іншими даними комп'ютерного моделювання та з експериментом. Показано, що поведінка багатьох нематиків в околі НІ переходу може бути описана запропонованою моделлю із відносним видовженням молекул від 3 до 5.

Рік: 
1997
Сторінки: 
20
Завантажити: