Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-26U

97-26U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.1
PACS: 
71.10.Fd, 71.30.+h

Перехід метал--діелектрик y вузькозонній моделі з нееквівалентними габбардівськими підзонами.

Л. Дідух
В. Ганкевич
Ю. Довгоп'ятий

В pоботi дослiджено пеpехiд метал-дiелектpик в моделi вузькозонного матеріалу з нееквівалентними габбардівськими підзонами пpи половинному заповненнi зони та нульових температурах. Знайдено умови, пpи яких pеалiзується дiелектpичний і металiчний стани. Отpимано одночастинковий електронний спектр, залежності шиpини енеpгетичної щiлини, концентpацiї носiїв струму і хiмiчного потенцiалу від параметрів системи.

Рік: 
1997
Сторінки: 
18
Завантажити: