Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-22U

97-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
548:537.611.44
PACS: 
75.10.H

Дослідження Ізінгівських моделей з довільним значенням спіна в наближенні двочастинкового кластера. Кореляційні функції моделі Блюма-Емері-Гріфітса

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
С.І .Сороков

В наближенні двочастинкового кластера досліджується Ізінгівська модель з довільним значенням спіна. Отримані вирази для парних кореляційних функцій в $\mathaccent "017E\relax {q}$-просторі (у випадку гіперкубічних граток). Для моделі Блюма-Емері-Гріфітса у випадках $K'=0$, $D=0$ ($K'-$ біквадратична взаємодія, $D-$ одноіонна анізотропія) та у випадку $D=-{\textstyle {\begingroup 8\endgroup \over 3}}zK'$ (квадрупольна модель) побудовані фазові діаграми і отримані температурні залежності термодинамічних характеристик та парних кореляційних функцій при $\mathaccent "017E\relax {q}=0$. У випадку простої кубічної гратки для цієї моделі побудована проекція фазової діаграми на площину $(D - K')$. При різному наборі параметрів $D$ та $K'$ отримані температурні залежності унарних та парних кореляційних функцій (при $\mathaccent "017E\relax {q}=0$).

Рік: 
1997
Сторінки: 
52
Завантажити: