Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-27E

97-27E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536.7; 519.25
PACS: 
05.50.+q, 64.60.Cn, 64.60.Fr, 75.10.Hr

Аналітичне і чисельне дослідження ієрархічної спінової моделі

Ю. Козицький
М. Козловський
Т. Крохмальський

На основі аналітичних і чисельних методів вивчається проста ієрархічна скалярна спінова модель в околі її критичної точки. Аналітично описані залежності сприйнятливості і локалізації нулів статистичної суми моделі скінченого розміру (тобто, великого, але скінченого числа спінів) від кількості спінів поблизу критичної точки. Шляхом аналітичного розрахунку, в тому числі, показано, що кореляційна довжина моделі скінченого розміру розбігається в критичній точці слабше ніж це передбачалось скейлінговою теорією. Обчислена критична температура і знайдений критичний показник параметра порядку для різних значень параметра взаємодії.

Рік: 
1997
Сторінки: 
26
Завантажити: