Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-24U

97-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536
PACS: 
77.84.Fa

Рівняння Орнштейна-Церніке для парних ($q$, $\omega _n$)-залежних кореляційних функцій протонів в кристалах KDP і ADP

Р.Р. Левицький
С.І. Сороков
А.П. Моїна

В наближенні молекулярного поля за далекосяжними взаємодіями (базисна система) та чотиричастинкового кластера за короткосяжними взаємодіями знайдено рівняння типу Орнштейна-Церніке для ($q$, $\omega _n$)-залежних парних кореляційних функцій протонів в сегнето- і антисегнетоелектричних кристалах типу KH$_2$PO$_4$\ і NH$_4$H$_2$PO$_4$, модельні гамільтоніани яких при врахуванні тунельних ефектів містять некомутуючі спінові оператори. Розглянуто також частинний випадок дейтерованих кристалів, для яких знайдено вирази для діелектричних сприйнятливостей.

Рік: 
1997
Сторінки: 
18
Завантажити: