Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-10U

97-10U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.226; 537.311.33
PACS: 
64.60.Cn

Термодинаміка, кореляційні функції і релаксаційна динаміка невпорядкованих сегнетоактивних кристалів з асиметричним одночастинковим потенціалом з двома мінімумами

Р.О. Соколовський

Розглядається невпорядкована модель сегнетоелектриків типу порядок--безпорядок з асиметричним двомінімумним потенціалом. Для випадків рівноважного і нерівноважного безладу розраховані термодинамічні і динамічні характеристики моделі в наближенні двочастинкового кластера по короткосяжній взаємодії з врахуванням далекодії в наближенні молекулярного поля. Модель забезпечує хороший кількісний опис результатів діелектричних вимірювань у кристалах сегнетової солі, гідросульфату рубідію та їх дейтерованих аналогах.

Рік: 
1997
Сторінки: 
24
Завантажити: