Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

97-29E

97-29E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.59; 536.196
PACS: 
31.25.Qm, 36.40. c

Електронні стани та адіабатичні потенціали водневого зв'язку

І.В. Стасюк
Ю.В. Сизоненко
Р.Я. Стеців

Вивчаються властивості водневого зв'язку на прикладі найпростішого об'єкту, що містить водневий зв'язок, - іонного комплексу $O-H-O$. Отримано електронний енергетичний спектр комплекса $O-H-O$. Досліджується формування двомінімумного адіабатичного потенціалу для протона в залежності від довжини водневого зв'язку $R_{OO}$, відстані $R_{OH}$, числа електронів $N$ на комплексі. Отримано карти електронної густини і розподілу електронного заряду вздовж осі комплекса. Досліджено також зміну густини електронного заряду і заселеностей атомних орбіталей вихідного базису в залежності від зміщення протона вздовж водневого зв'язку.

Рік: 
1997
Сторінки: 
29
Завантажити: