Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

00-01E

00-01E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536.432.1; 536.44.
PACS: 
05.70.Jk

Вивчення з перших принципів критичної точки рідина-пара бінарної симетричної флюїдної суміші

О.В. Пацаган
М.П. Козловський
Р.С. Мельник

Запропоновано мікроскопічний підхід до опису поведінки бінарної симетричної флюїдної суміші в околі критичної точки рідина-пара. Показано, що задачу можна звести до розрахунку статистичної суми $3D$ моделі Ізінга в зовнішньому полі. Для бінарної симетричної суміші, частинки якої взаємодіють з потенціалом прямокутної ями ми розраховуєм параметри критичної точки як функції мікроскопічного параметра $r$, який є мірою відносної сили взаємодії між частинками одинакових і різних сортів. Розрахунки проведені для двох різних областей дії потенціалу притягання: проміжної $(\lambda =1.5)$ і помірно далекодіючої $(\lambda =2)$. Результати добре узгоджуються з результатами, що отримані методом машинного моделювання.

Рік: 
2000
Сторінки: 
24
Завантажити: