Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

09-11U

09-11U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
519.142.6; 621.391
PACS: 
02.10.Yn

Класи подібних матриць Адамара та їх властивості

М.В. Шовгенюк
Л.А. Дідух

Проведено класифікацію множини всіх матриць Адамара розмірністю 4х4 за ознакою подібності. Досліджено властивості 4-ох типів матриць Адамара - канонічного, <<світлого>>, матриць 50/50 та напівканонічного. Сформульовано необхідну та достатню умови подібності матриць Адамара відносно матриць перестановок. Встановлено, що існує 384 матриці Адамара 3-ох типів - канонічного, <<світлого>> та матриць 50/50, які належать до 6 різних класів подібності. Кожен клас подібних матриць Адамара характеризується спектром власних значень. Визначено число матриць Адамара 3-ох типів. Виявлені матриці Адамара напівканонічного типу, множина яких нараховує також 384 базові матриці, які поділяються на 4 класи подібності. Встановлена загальна кількість - 768 базових матриць Адамара розмірністю 4х4, які поділяються на 10 класів подібності.

Рік: 
2009
Сторінки: 
18
Завантажити: