Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

08-03U

08-03U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.931, 538.911
PACS: 
75.10.Pq, 66.30.Dn, 66.10.Ed

Одночастинковий спектр та фазовий перехід в іонному провіднику Паулі

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа

Розглянуто просту мікроскопічну модель невзаємодіючих частинок для опису енергетичного спектру іонної підсистеми в іонному провіднику Паулі. Із врахуванням можливості переходу до фази, що містить "конденсат", отримано фазову діаграму моделі у наближенні середнього поля. Враховано також температурну залежність параметра перескоку іонів, зумовлену його термічною активацією. Обчислено одночастинковий спектр у наближенні хаотичних фаз. На прикладі квазіодновимірної системи досліджено частотну залежність густини станів у різних фазах у широкому діапазоні температур.

Рік: 
2008
Сторінки: 
14
Завантажити: