Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

08-16U

08-16U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536.425, 537.611.2
PACS: 
71.20.Tx, 64.60.Cn, 64.60.De

Граткова модель для інтеркальованого літієм анатазу: фазова рівновага, термодинамічні та діелектричні властивості

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Запропоновано модельний опис інтеркальованого літієм анатазу, для якого характерне співіснування багатої та бідної на літій фаз. Cиметрійним аналізом встановлено можливість виникнення внутрішнього п'єзоефекту (деформація гратки поєднується з впорядкуванням антисегнетоелектричного типу). Аналіз основного стану системи дозволив встановити значення модельних параметрів, що відповідають літійованому анатазу. Як у рамках розкладу Ландау, так і застосуванням мікроскопічної моделі встановлено можливість фазового розшарування на бідну та багату фази. Вивчено термодинаміку системи для режимів фіксованого хімпотенціалу та фіксованої концентрації літію. Досліджено особливості поведінки її діелектричних та пружних характеристик в критичних областях.

Рік: 
2008
Сторінки: 
37
Завантажити: