Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-31U

03-31U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.9, 537.31
PACS: 
72.15 -v, 72.80.Ga

Вплив легування, змiни температури та деформацiї на електронну провiднiсть матерiалу з сильними електронними кореляцiями

Л. Дідух
Ю. Скоренький
О. Крамар
Ю. Довгоп'ятий

Розраховано електронну провiднiсть в матерiалах з вузькими зонами провiдностi в узагальненiй моделi Габбарда з корельованим переносом при довiльнiй температурi. Дослiджено залежностi провiдностi вiд змiн температури, тиску та легування. Вирази для розрахунку провiдностi знайдено з використанням енергетичного спектру електронiв у вузькiй зонi для випадку сильних кореляцiй, отриманого в методi типу узагальненого наближення середнього поля. Результати числових розрахункiв провiдностi дозволяють iнтерпретувати експериментальнi данi для вузькозонних сполук, в яких спостерiгається електрон-дiркова асиметрiя.

Рік: 
2003
Сторінки: 
30
Завантажити: