Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-08E

03-08E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.145
PACS: 
05.50.+q, 64.60.Cn, 75.10.Hk

Математична теорія моделі Ізінга та її узагальнення: вступ

Ю. Козицький

Стаття є вступом в строгу теорію рівноважного стану множини граткових моделей класичної та квантової статистичної фізики. Розглядаються узагальнені моделі Ізінга з дискретними, неперервними, обмеженими і необмеженими спінами, трансляційно іварінтні та з ієрархічною структурою; квантові спінові моделі, моделі квантових ангармонічних осциляторів. Для класичних моделей обговорюються деякі властивості гібсових станів, такі як теорема Лі-Янга, кореляційні нерівності, фазові переходи, самоподібність. Для квантових моделей на елементарному рівні описано підхід, побудований на функціональному інтегруванні.

Рік: 
2003
Сторінки: 
67
Завантажити: