Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-28U

03-28U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 535.37
PACS: 
68.10.Jy, 82.65.Jv

Математичне моделювання часового покриття адсорбованими атомами в каталітичних процесах синтезу аміаку

П.П. Костробій
М.В. Токарчук
В.І. Алєксєєв

Проведено огляд робіт по хімічній кінетиці каталізу аміаку на металічних поверхнях. Запропоновано рівняння для опису кінетики на поверхні каталізатора та наведено результати чисельного моделювання при використанні спрощеної моделі, в якій нехтуємо дифузійними процесами та приймаємо коефіцієнти реакцій сталими. Температура береться рівною $T=427^{\circ }C$. Вказані розрахунки проводились з припущенням, що поверхня вже є готовою до проходження реакції -- вхідні компоненти реакції ($H_2$ та $N_2$) вже адсорбувались на каталізаторі. Продукт реакції -- $NH_3$ на поверхні каталізатора. Результати вказують на те, що запропонована модель досить яскраво описує якісний хід реакції. Зокрема показано, що в ході реакції у послідовності утворення радикалів спочатку домінує $NH$, потім $NH_2$, після чого кількості обох спадають до нуля і утворюється $NH_3$. Також зроблено спробу дослідити залежність якісного ходу реакції від співвідношення енергії активації та температури ${\begingroup E_i\endgroup \over T}$.

Рік: 
2003
Сторінки: 
11
Завантажити: