Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

03-32U

03-32U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.931
PACS: 
66.30.Dn, 66.10.Ed.

Дослідження густини станів для одновимірної граткової моделі іонного переносу

І.В. Стасюк
І.Р. Дулепа

Розглядається мікроскопічна одновимірна модель для опису динамічних властивостей іонної підсистеми в суперіонному провіднику. Процеси іонних перескоків описуються в термінах операторів Паулі. Обчислено часові кореляційні функції $\left $, отримано і проаналізовано частотні залежності автокореляційних функцій $J_{b^+b}(\omega )$ при високих температурах. Обчислено густину станів іонної підсистеми та досліджено залежність середнього числа частинок від енергії на вузлі.

Рік: 
2003
Сторінки: 
17
Завантажити: