Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-22U

10-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536; 537
PACS: 
05.60.Gg, 05.70.Np, 63.10.+a, 68.43, 82.20.Xr

Нерівноважна статистична гідродинаміка іонних систем з врахуванням поляризаційних ефектів

А.І. Василенко
М.В. Токарчук

Запропоновано статистичний опис гідродинамічних процесів в іонних розплавах з врахуванням поляризаційних ефектів, зумовлених деформацією зовнішніх електронних оболонок іонів. Він реалізується методом нерівноважного статистичного оператора Зубарєва, що дозволяє досліджувати як сильно, так і слабо нерівноважні процеси. Для іон-поляризаційної моделі іонних розплавів солей отримано нерівноважний статистичний оператор та узагальнені рівняння гідродинаміки з врахуванням поляризаційних ефектів, коли в якості параметрів скороченого опису вибрані нерівноважні середні значення числа іонів, їх імпульсу, моменту імпульсу, повної енергії та густини дипольного моменту іонів, які є спостережуваними змінними і задовольняють відповідним законам збереження.

Рік: 
2010
Сторінки: 
18
Завантажити: