Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-17E

10-17E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.931, 538.911
PACS: 
75.10.Pq, 66.30.Dn, 66.10.Ed

Спектральні густини та діаграми станів одновимірного іонного провідника Паулі

І.В. Стасюк
О. Воробйов
Р.Я. Стеців

Робота присвячена вивченню енергетичного спектру та діаграм станів, отриманих методом точної діагоналізації для скінченного іонного ланцюгового провідника в періодичних граничних умовах. Одновимірний іонний провідник описується ґратковою моделлю, де іони розглядаються як частинки Паулі, при цьому враховується іонний перенос і двочастинкова взаємодія між найближчими сусідами. Було розраховано та проаналізовано спектральні густини та діаграми стану такої системи для різних температур та величин взаємодії. Проаналізовано умови переходу системи з однорідного (стану т.зв.\ моттівського діелектрика) у модульований стан через стан типу фази з бозе-конденсатом (подібної до надплинної фази в моделях жорстких бозонів).

Рік: 
2010
Сторінки: 
9
Завантажити: