Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-02U

10-02U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536; 536.77; 538.91; 538.97
PACS: 
05.20.Jj, 05.70.Np, 61.20.-p, 68.03.-g

Просторово обмежена система частинок із подвійним потенціалом Юкави

Є.М. Сов'як

Розглянуто обмежений твердою стінкою флюїд з відштовхувальною і притягальною складовими потенціальної енергії взаємодії між частинками, що описується подвійним потенціалом Юкави. На основі розв'язку рівняння Орнштейна-Церніке отримано аналітичні вирази для парних кореляційних функцій та профілю густини числа частинок. Проаналізовано вплив характеру взаємодії на термодинамічні і структурні властивості системи. Перевірено контактну теорему для профілю густини числа частинок. Отримано аналітичні вирази для коефіцієнта адсорбції.

Рік: 
2010
Сторінки: 
21
Завантажити: