Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

10-20E

10-20E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.145; 531.18; 539.12
PACS: 
11.10.Ef, 11.10.Lm

Про утримуючі взаємодії у скалярних узагальненнях дипольної моделі

Ю. Даревич
А. Дувіряк

Розглядаються дві модифіковані версії дипольної моделі з парою скалярних полів-посередників. Одна з модифікацій стосується юкавського члена у лаґранжіяні. В іншій версії додано нелінійний член самодії. Шляхом побудови точних розв'язків польових рівнянь полів-посередників в термінах коваріянтних функцій Ґріна отримано лаґранжіян із часо-нелокальними багато-точковими членами взаємодії. У рамках лінійної модифікованої дипольної моделі отримано двочастинкову взаємодію, що містить кулонівський внесок та лінійний конфайнмент. Нелінійна $\varphi^3$--модель приводить до парної та тричастинкової кластерної взаємодій з лоґарифмічний конфайнментом. Пропонуються шляхи послідовного релятивістичного тлумачення моделей та обговорюється проблема розбіжностей.

Рік: 
2010
Сторінки: 
18
Завантажити: