Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

16-11E

16-11E


By Velychko - Створено 13 Грудень 2016

UDC: 
519.2, 538.9
PACS: 
51.30.+i, 64.60.fd, 05.70.Ce, 05.70.Fh, 61.20.Gy

Фазові переходи в неперервній системі Кюрі-Вейса: кількісний аналіз

Ю.В. Козицький
М.П. Козловський
О.А. Добуш

Чисельно досліджено фазовий перехід у неперервній системі частинок із взаємодією Кюрі-Вейса. Взаємодія визначена поділом простору $\mathds{R}^d$ на однакові кубічні комірки. Для фіксованих значень температури сили $J_1, J_2$ та хімічного потенціалу, термодинамічна фаза визначається як ймовірнісна міра на просторі чисел заповнення комірок. Показано, що півплощина $J_1\times$\textit{хімічний потенціал} містить точки фазового співіснування, а тому можуть існувати множинні термодинамічні фази системи при тих самих значеннях температури та хімічного потенціалу. Здійснено числовий розрахунок, що описує таке явище.

Рік: 
2016
Сторінки: 
24
Завантажити: