Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

16-04E

16-04E


By Velychko - Створено 28 Вересень 2016

UDC: 
538.935
PACS: 
72.15.Jf, 72.20.Pa, 71.27.+a, 71.10.Fd

Резонансне покращення термоелектричних властивостей завдяки корельованому переносу в моделі Фалікова-Кімбала на ґратці Бете

Д.А. Добушовський
А.М. Швайка
В. Златіч

Розглянуто вплив корельованого переносу на перенос заряду та тепла в сильноскорельованих матеріалах,  що описуються моделлю Фалікова-Кімбала. В рамках теорії динамічного середнього поля отримано точні розв'язки для густини станів та транспортних коефіцієнтів для ґратки Бете. Встановлено, що „квазічастинковий” час розсіювання у співвідношеннях Больцмана визначається двочастинковими резонансними внесками, що приводить до значного збільшення електро- та теплопровідності і термо-е.р.с. Окрім того, спостерігається додаткова вузька зона локалізованих станів, яка розміщена між нижньою та верхньою Габбардівськими зонами, з незначним внеском у термоелектричні властивості.

Рік: 
2016
Сторінки: 
26
Завантажити: