Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-04U

13-04U


By Velychko - Створено 09 Вересень 2013

UDC: 
531/533, 530.145, 531.18, 539.12
PACS: 
11.10.Ef, 11.10.Lm

Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле

І. Загладько
А. Дувіряк

Розглядається взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле в рамках частково редукованої теорії поля. Обчислено диференціальний та інтеґральний перетини пружного розсіяння двох різних частинок, що взаємодіють через поле-посередник з уявною масою. Отримано рівняння типу Салпітера для зв'язаних станів, а з нього -- нерелятивістичний потенціял тахійонної взаємодії. Досліджується рівняння Шрединґера із цим потенціялом із застосуванням різних наближень. Аналізується умова існування зв'язаних станів.

Рік: 
2013
Сторінки: 
19
Завантажити: