Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

13-01E

13-01E


By Velychko - Створено 16 Квітень 2013

UDC: 
536, 536.77, 536.71
PACS: 
05.20.Jj, 05.70.Np, 61.20.-p, 68.03.-g

Плин із подвійним потенціалом Юкави поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
М. Головко
Д. ді Капріо
Я. Стаф'є

В рамках теоретико-польового підходу досліджуються рівноважні властивості обмеженого твердою поверхнею плину із подвійним потенціалом Юкави. Отримано середньо-польові рівняння, внаслідок яких аналітичні вирази для профілю густини порівнюються з чисельно розрахованим значенням. За межами наближення середнього поля виведено аналітичні вирази для вільної енергії та кореляційної функції. Знайдено вклад до профілю густини та коефіцієнту адсорбції від гаусівських флуктуацій. Як наслідок, для деяких систем спостерігаються коливальна поведінка профілю та немонотонна залежність коефіцієнта адсорбції від густини та температури. Аналітично показано, що середньо-польова та флуктуаційна частини профілю густини задовольняють умові контактної теореми.

Рік: 
2013
Сторінки: 
34
Завантажити: