Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Конференції та семінари / Семінари / Загальноінститутські семінари

Загальноінститутські семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
1.09.2023, Пт 11:00 ІФКС Ігор Юхновський ІФКС НАН України

Новий погляд на фазові переходи першого роду

29.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Роман Мельник ІФКС НАН України

Виключений об’єм в системі твердих сфер

15.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Краснов ІФКС НАН України

Одновимірний аміак у вуглецевій нанотрубці

1.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Юліан Гончар ІФКС НАН України

Скінченновимірний скейлінґ для п'ятивимірної моделі Ізінґа з різними граничними умовами

18.05.2023, Чт 11:00 ІФКС Дмитро Яремчук ІФКС НАН України

Моделювання функцiональних полiмерних матерiалiв iз магнето- та оптично- активними частинками та їх вiдгуку на зовнiшнi поля (за матеріалами PhD дисертації)

4.05.2023, Чт 11:00 ІФКС Тарас Верхоляк ІФКС НАН України

Квантова ємність у суперконденсаторах: як підвищити накопичення енергії

20.04.2023, Чт 11:00 ІФКС Іван Кравців ІФКС НАН України

Розподіл заряду та потенціалу електричного поля у неоднорідному твердому електроліті, який знаходиться між двома електродами

6.04.2023, Чт 11:00 ІФКС Петро Сарканич ІФКС НАН України

Модель Поттса з невидимими станами: огляд і нові результати

23.03.2023, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Термодинаміка S=½ антиферомагнетика Гайзенберга на гратці гіперкагоме

9.03.2023, Чт 11:00 ІФКС Ярослав Ільницький ІФКС НАН України

Моделювання полімерних щіток на основі PNIPAM полімерів, спрямованих на формування функціональних поверхонь

23.02.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Гордійчук ІФКС НАН України

Застосування концепції виключеного об’єму для поділу міжчастинкової взаємодії у статистико-механічному описі простих плинів

9.02.2023, Чт 11:00 ІФКС Максим Дудка ІФКС НАН України

Фазовий перехід у магнетиках з випадковою анізотропією.

26.01.2023, Чт ІФКС Богдан Лісний ІФКС НАН України

Спін-(1,1/2) ромбічний ланцюжок Ізінга-Гайзенберга з взаємодією між другими сусідами

12.01.2023, Чт 11:00 ІФКС Юрій Яремко ІФКС НАН України

Реакція випромінювання точкового заряду в просторі де Сіттера

22.12.2022, Чт 11:00 ІФКС Дмитро Шаповал ІФКС НАН України

Кооперативна поведінка та скейлінґ в системах з реакціями у невпорядкованих середовищах та в утворених структурах

15.12.2022, Чт 11:00 ІФКС МирославГоловко ІФКС

Контактні теореми для профілів густини і заряду в теорії подвійного електричного шару: Від плоскої до сферичної та циліндричної геометрії.

8.12.2022, Чт 11:00 ІФКС Андрій Швайка ІФКС

Організація роботи з науковою літературою: сучасні засоби збору, рубрикації, цитування

17.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гутак ІФКС НАН України

Антиферомагнетик Гайзенберга на пилкоподібному ланцюжку: динаміка, термодинаміка, експеримент. ІІ

10.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Остап Баран ІФКС НАН України

Ефект потоку енергії в одновимірній спін-1/2 XX моделі магнетоелектрика при низьких температурах

3.11.2022, Чт 11:00 ІФКС Максим Дручок ІФКС НАН України

Як передбачати молекулярну афінність зв'язування підходами машинного навчання