Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-21U

07-21U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.931, 538.911
PACS: 
05.30.Fk, 66.10.Ed, 71.10.F

Дослідження енергетичного спектру одновимірного протонного (іонного) провідника методом точної діагоналізації

І.В. Стасюк
О. Воробйов

В роботі досліджується енергетичний спектр скінченних одновимірних ланцюжків з протонною (іонною) провідністю, що описуються на основі ферміонних граткових моделей. За допомогою методу точної діагоналізації розраховано густини станів для ланцюжків розміром 10 вузлів. Показано що, при половинному заповненні у випадку малих кореляцій спектр складається з однієї зони і, відповідно, система знаходиться в квазіметалічному стані. Коли кореляції є достатньо сильними в спектрі з'являється щілина, і система переходить в діелектричний стан. При певних значеннях параметрів зі зміною температури в системі спостерігається перехід типу метал-діелектрик. Отримані результати порівнюються з результатами, отриманими нами раніше для подібних систем за допомогою аналітичних методів.

Рік: 
2007
Сторінки: 
10
Завантажити: