Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-27U

07-27U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
539.21
PACS: 
72.60.+g, 36.40.c

Зарядово модульовані фази в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко

На основі запропонованої нами псевдоспін-електронної моделі досліджено фазові переходи першого і другого роду з однорідної фази до фази з подвоєнням періоду гратки в квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками. Отримано залежність електронної концентрації і середньої заселеності протонних позицій від температури і зовнішнього поздовжнього поля $h$. Показано, що величина стрибка цих величин при фазовому переході першого роду є меншою для структур з більшою частотою тунелювання протона на водневому зв'язку. Отримано рівняння для температури фазового переходу другого роду з однорідної фази до фази з подвоєнням періоду гратки і відповідно з модуляцією заряду. Розраховано електронний спектр. Досліджено залежність щілини в спектрі а також електронної провідності від поля $h$ і температури.

Рік: 
2007
Сторінки: 
11
Завантажити: