Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-22U

07-22U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
42.15.E, 42.30.K, 42.30.V, 42.79, 52.25.F

Дослідження ефектa Тальбота на основі двох моделей дифракції

В.М. Фітьо
М.В. Шовгенюк

Описана теорія формування оптичних зображень при ефекті Тальбота на основі векторної та скалярної моделей дифракції. В рамках векторної теорії методом зв'язаних хвиль отримана система диференціальних рівнянь дифрагованих хвиль для ТЕ і ТМ-поляризацій. Показано, що враховуючи симетрію функції діелектричної проникності гратки систему диференціальних рівнянь розмірності $2N+1$ можна переформатувати на дві рівнозначні системи рівнянь розмірностей $N+1$ і $N$. На основі інтегральної формули Релея-Зоммерфельда отримані аналітичні розв'язки для дифрагованих та поверхневих хвиль. Приведені чисельні результати розрахунку самозображень гратки в трьох площинах Тальбота. Отримані результати дають ідентичні розподіли положення локальних максимумів та мінімумів інтенсивності самозображень.

Рік: 
2007
Сторінки: 
31
Завантажити: