Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-08E

07-08E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
517.95
PACS: 
02.30.Jr, 02.60.Lj

Нове доведення непервності за Гельдером розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку

Д.В. Портнягін

Ми пропонуємо нове, нашу думку дещо простіше доведення неперервності за Гелдером розв'язків задач Діріхле та Коші-Діріхле для диференціальних рівнянь другого порядку еліптичного та параболічного типу в дивергентній формі. Умови на праві частини рівняннь було дещо послаблено. Ідея полягає в отриманні $L^\infty -$оцінок для певної функції від розв'язку.

Рік: 
2007
Сторінки: 
12
Завантажити: