Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-17U

07-17U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533; 536
PACS: 
77.22.Ch, 77.80.Bh, 77.84.Fa

Опис термодинамічних характеристик сегнетоелектрика CsH$_2$PO$_4$ на основі моделі де Жена. Наближення двочастинкового кластера

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
Б.М. Лісний

Для опису термодинамічних та діелектричних характеристик сегнетоелектрика CsH$_2$PO$_4$ використано протонний формалізм на основі моделі де Жена. Короткосяжні кореляції враховано в наближенні двочастинкового кластера, а далекосяжні взаємодії -- в наближенні молекулярного поля. Розрахунок фізичних характеристик CsH$_2$PO$_4$ проведено з врахуванням і без врахування тунелювання протонів на водневих зв'язках. Встановлено, що більш адекватний опис наявних експериментальних даних у рамках використаного підходу отримується при нульовому значенні параметра тунелювання.

Рік: 
2007
Сторінки: 
34
Завантажити: