Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-20U

07-20U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.5; 532.7; 533.7
PACS: 
05.20.Jj, 05.60.Cd, 05.20.Dd

Ланцюжок гідродинамічних рівнянь переносу для системи твердих кульок

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук

Виходячи з ланцюжка рівнянь ББГКІ для системи твердих кульок у зовнішньому потенціальному полі виведено загальні рівняння переносу гідродинамічного типу для багаточастинкової локальної і двочастинкової нелокальної величин. Подано явні вирази для внесків до їхніх потоків та джерел. За їх допомогою отримано рівняння переносу для потоків імпульсу й енергії, котрі дещо відрізняються від результатів для гладкого потенціала, отриманих раніше. В одержаних нових рівняннях переносу здійснено перехід до представлення у локальній рухомій системі відліку. Обговорюється аналогія запропонованої схеми з моментним методом Ґреда.

Рік: 
2007
Сторінки: 
54
Завантажити: