Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-10E

07-10E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Вплив далекосяжного скорельованого поверхневого і приповерхневого безладу на адсорбцію безмежно-довгих гнучких полімерних ланцюжків

З.Є. Усатенко
Й.-У. Соммер

Ми досліджуємо вплив далекосяжного скорельованого поверхневого і затухаючого приповерхневого безладу на процес адсорбції довгих гнучких полімерних ланцюжків з врахуванням взаємодій виключеного об'єму на інертній та притягуючій поверхнях в рамках теоретико-польової ренормгрупи до першого порядку теорії збурень з використанням подвійного ($\epsilon $,$\delta $)-розкладу для напів-обмеженої $|\phi |^4$ $O(m,n)$ моделі в границі $m,n\to 0$. Mи отримали ряди для об'ємних та цілої множини поверхневих критичних показників, які характеризують процес адсорбції полімерних ланцюжків. Ми дослідили скейлінгову поведінку паралельної і перпендикулярної частини усередненого квадрату відстані між кінцями полімерного ланцюжка а також поведінку профілів густини мономерів поблизу поверхні та фракції адсорбованих мономерів.

Рік: 
2007
Сторінки: 
29
Завантажити: