Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-11E

07-11E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
544.225.32, 538.935
PACS: 
71.10.Fd, 71.45.Lr, 72.15.Eb

Оптична та статична провідність сильноскорельованої зарядово впорядкованої системи: точний розв'язок для впорядкованої фази безспінової моделі Фалікова-Кімбала у теорії динамічного середнього поля

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс

Отримано систему рівнянь теорії динамічного середнього поля для провідності у зарядово впорядкованій фазі на двосортній гратці. Формалізм застосований до безспінової моделі Фалікова-Кімбала на гіперкубічній гратці при половинному заповненні. Отримано багаточастинкову густину станів, статичну зарядову та тепло провідності і оптичну провідність. Густина станів та коефіцієнти провідності проявляють незвичну поведінку зумовлену появою термічно активованих станів у щілині. Встановлено, що повна спектральна густина (середня кінетична енергія) у впорядкованій фазі може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від величини взаємодії.

Рік: 
2007
Сторінки: 
25
Завантажити: