Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

07-24U

07-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.951, 538.953, 538.956, 537.2, 537.9
PACS: 
77.22.Ch, 77.22.Gm, 77.65.-j, 77.84.Fa, 77.65.Fs.

Поперечні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та динамічні властивості сегнетоелектриків типу KH$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович

В рамках модифікованої моделі протонного впорядкування з врахуванням лінійних за деформаціями $\varepsilon _{6}$, $\varepsilon _{4}$ і $\varepsilon _{5}$ внесків в енергію протонної системи в наближенні чотиричастинкового кластера за короткосяжними і середнього поля за далекосяжними взаємодіями розраховано відповідні термодинамічні потенціали, поперечні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні властивості, а також коефіцієнт поглинання і швидкість ультразвуку для механічно затиснутих і механічно вільних кристалів типу KD$_2$PO$_4$. Проведено грунтовний числовий аналіз отриманих результатів, знайдено оптимальні набори мікропараметрів, які забезпечують належний опис наявних експериментальних даних для сегнетоелектриків M(H$_{1-x}$D$_x)_2$XO$_4$ (M = K, Rb, X = P, As).

Рік: 
2007
Сторінки: 
80
Завантажити: