Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

20-09E

20-09E


By Velychko - Створено 17 Грудень 2020

UDC: 
536, 536.77, 536.71.
PACS: 
05.20.Jj, 05.70.Np, 61.20.-p, 68.03.-g

Плин м'яких частинок із конкуруючими взаємодіями поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
Т. Пацаган
М. Головко
Д. ді Капріо

Розглянуто модель конкуруючої міжчастинкової взаємодії у формі потрійного потенціалу Юкави. Комп'ютерне моделювання системи показало, що запропонована модель здатна описувати спонтанне виникнення в системі мезоструктурованих фаз різної морфології. Зазначені явища самоорганізації стають більш вираженими за присутності обмежуючих поверхонь. Для вивчення структури та термодинаміки мезоскопічно однорідного плину в об'ємній області та поблизу твердої поверхні, застосовано теоретико-польовий підхід. Отримано явні аналітичні вирази для парної кореляційної функції та профілю густини. Означено характерний твердий радіус формально м'яких частинок і розраховано структурний фактор, на основі якого побудовано λ-лінії та досліджено фазову поведінку.

Рік: 
2020
Сторінки: 
31
Завантажити: