Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

20-11U

20-11U


By Velychko - Створено 29 Грудень 2020

UDC: 
536.96, 537.226.4, 537.226.82, 537.226.83
PACS: 
77.80.-e, 77.80.Bh, 77.22.Ch, 77.84.-s, 77.65.-j

Вплив гідростатичного, одновісних тисків та поздовжнього електричного поля на фазові переходи та термодинамічні характеристики квазіодновимірного сегнетоелектрика CsH2PO4

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек

На основі деформованої двопідграткової моделі протонного впорядкування квазіодновимірного сегнетоелектрика з водневими зв'язками CsH2PO4 в наближенні двочастинкового кластера за короткосяжними і середнього поля за далекосяжними взаємодіями розраховано поведінку спонтанної поляризації, поздовжньої діелектричної проникності, п'єзоелектричних, пружних характеристик і молярної теплоємності під дією гідростатичного, одновісних тисків. Досліджено характер розмивання фазового переходу парафаза-сегнетофаза під дією поздовжнього електричного поля.

Рік: 
2020
Сторінки: 
26
Завантажити: