Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
27.02.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Олег Держко ІФКС

Енігми одновимірної розширеної моделі Габарда в атомній границі

22.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Роман Романік ІФКС

Функціонал великої статистичної суми в методі колективних змінних

20.02.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Данило Добушовський ІФКС

Термоелектричні властивості та спектри оптичної провідності електронних систем із сильними нелокальними кореляціями. 2

15.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Захоплення іонів металів полімерними макромолекулами: ґраткові симуляції

13.02.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Данило Добушовський ІФКС

Термоелектричні властивості та спектри оптичної провідності електронних систем із сильними нелокальними кореляціями

8.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Валентин Лешеваль Берлінський університет імені Гумбольдтів, Німеччина

Використання моделей статистичної фізики для вивчення колективних рухів груп тварин

8.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Аскольд Дувіряк ІФКС НАН України

Про дисипативне обертання поляризованих частинок в електростатичному полі

6.02.2024, Вт 16:00 Квантової статистики Олег Держко ІФКС

Квантова антиферомагнітна модель Гайзенберґа на ґратках «фрустрований подвійний шар»

1.02.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Андрєй Федоренко Ліонський університет, Франція

Новий неандерсонівський фазовий перехід зумовлений безладом у матеріалах Дірака

1.02.2024, Чт 11:00 ІФКС Тарас Гвоздь ІФКС НАН України

Фазова поведінка бінарної суміші 'колоїд-лінкер' у невпорядкованому пористому середовищі

30.01.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Вдосконалена тристанова модель для сегнетоелектриків сімейства SPS: термодинаміка

25.01.2024, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юліан Гончар ІФКС

Модель Блюме-Капеля на повному ґрафі: точні вирази і нулі статистичної суми

23.01.2024, Вт 11:00 Квантової статистики Я.Й. Щур ІФКС

Фізичні властивості органічно-неорганічних нанокомпозитів

16.01.2024, Вт 11:00 Квантової статистики А.С. Вдович ІФКС

Термодинамічні характеристики сегнетоелектрика NH4HSO4

11.01.2024, Чт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Модель Ізинга в статистиці Рені

11.01.2024, Чт 14:00 ІФКС Олег Матвєєв ІФКС НАН України, Відділення фізики Джорджтаунського університету, Вашингтон,США

Надшвидка термометрія сильнокорельованих електронів з рентгенівською фотоемісійною та абсорбційною спектроскопією

9.01.2024, Вт 11:00 Квантової статистики М.Р. Паримуда ІФКС

Генерування щілини в зведеній квантовій електродинаміці з декількома шарами

21.12.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Ярослав Ільницький ІФКС

Моделювання адсорбції ліпопротеїнів низької щільності на фоточутливій полімерній щітці

21.12.2023, Чт 11:00 ІФКС Марія Копча ІФКС НАН України

Особливості колективних збуджень в бінарних рідинах

19.12.2023, Вт 11:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Марія Копча ІФКС

Особливості колективних збуджень в бінарних рідинах