Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
14.09.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар’яна Красницька ІФКС

Про конференцію Sigma Phi 2023

7.09.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Володимир Кузнєцов / Олександр Габович Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАНУ / Інститут фізики НАНУ

З чого складаються фізичні теорії? / Рівняння Власова у фізичному та соціальному контекстах

7.09.2023, Чт 11:00 ІФКС Олег Держко ІФКС НАН України

Двочасові температурні функції Гріна у квантовій теорії магнетизму. Тоді і тепер

1.09.2023, Пт 11:00 ІФКС Ігор Юхновський ІФКС НАН України

Новий погляд на фазові переходи першого роду

29.06.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ІФКС

Моделі колективної поведінки: від алгоритму до гамільтоніанів

29.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Роман Мельник ІФКС НАН України

Виключений об’єм в системі твердих сфер

22.06.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Оксана Добуш ІФКС

Фазова поведінка двокомпонентної суміші із взаємодією Кюрі-Вейса

15.06.2023, Чт 16:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юліан Гончар ІФКС

Нулі статистичної суми над верхньою критичною вимірністю

15.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Володимир Краснов ІФКС НАН України

Одновимірний аміак у вуглецевій нанотрубці

8.06.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Віра Шита Інститут Ляйбніца, IFW, Дрезден

Frozen deconfined quantum criticality

1.06.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Оксана Добуш та Максим Дудка ІФКС

ІФКС на MECO48

1.06.2023, Чт 11:00 ІФКС Юліан Гончар ІФКС НАН України

Скінченновимірний скейлінґ для п'ятивимірної моделі Ізінґа з різними граничними умовами

18.05.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Сухорський Інститут хімії матеріалів Віденського технічного університету, Відень, Австрія

Флуктуаційно індуковані нестійкості в нанорозмірних реакційних системах

18.05.2023, Чт 11:00 ІФКС Дмитро Яремчук ІФКС НАН України

Моделювання функцiональних полiмерних матерiалiв iз магнето- та оптично- активними частинками та їх вiдгуку на зовнiшнi поля (за матеріалами PhD дисертації)

4.05.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Флавіо Ногейра Інститут Ляйбніца, IFW, Дрезден

Дробова статистика, що викликана ефектом Віттена в топологічних гетероструктурах ізолятор-надпровідник

4.05.2023, Чт 11:00 ІФКС Тарас Верхоляк ІФКС НАН України

Квантова ємність у суперконденсаторах: як підвищити накопичення енергії

27.04.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Шпот ІФКС

Функція Клаузена

25.04.2023, Вт 16:00 Квантової статистики Володимир Михайлович Ткачук ЛНУ ім. Івана Франка

Вступ до квантових обчислень. 8

20.04.2023, Чт 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вільям Шуллер Software Ecosystems, Complexity Science Hub Vienna, Відень, Австрія

Моделювання взаємопов'язаних соціальних і технічних ризиків у відкритому коді

20.04.2023, Чт 11:00 ІФКС Іван Кравців ІФКС НАН України

Розподіл заряду та потенціалу електричного поля у неоднорідному твердому електроліті, який знаходиться між двома електродами