Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-09U

11-09U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 537.221; 541.135
PACS: 
52.60.+h, 77.22.d, 77.22.Ch

Діелектрична проникність суміші неполярних частинок

Ю.Л. Блажиєвський
М.Ф. Головко

Розраховано діелектричну проникність $\varepsilon $ багатосортної системи неполярних частинок різної поляризованості. Отримано загальні формули, якими визначається $\varepsilon $ через діелектричні проникності сортів $\varepsilon _a$ і концентрації сортів. Розрахунки проведено двома методами. 1. У наближенні хаотичних фаз знайдені індуковані зовнішнім електростатичним полем дипольні моменти частинок. 2. Подібно до односортної системи показано, що врахування індукованих дипольних моментів можна здійснити шляхом введення у конфігураційний інтеграл системи додаткових ступенів вільності. Конкретні розрахунки проведені для моделі твердих сферб та моделі із взаємодією Ленарда-Джонса. Проведено порівняння отриманих результатів з відомими наближеними формулами феноменологічного підходу

Рік: 
2011
Сторінки: 
25
Завантажити: