Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-04U

11-04U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
531/533; 530.145; 531.18; 539.12
PACS: 
11.10.Ef, 11.10.Lm, 11.30.Cp

Пуанкаре-інваріантність частково-редукованих моделей типу Юкави

І. Загладько
А. Дувіряк

Ми розглядаємо скалярну модель типу Юкави у формалізмі частково-редукованої теорії поля, в якій лагранжіан містить доданки, що відповідають вільним скалярним полям, і нелокальний член взаємодії струмів цих полів. В першому наближенні за константою взаємодії знайдено вирази для збережуваних величин в імпульсному представленні, що відповідають інваріантності системи щодо групи Лоренца. Проведено вторинне квантування системи. Показано, що разом з відомим раніше гамільтоніаном та імпульсом системи знайдені збережувані величини задовольняють комутаційні співвідношення групи Пуанкаре.

Рік: 
2011
Сторінки: 
16
Завантажити: