Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-16U

11-16U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
536.7, 539.6
PACS: 
51.30.+i, 64.60.fd

До опису критичної поведінки двокомпонентної системи в околі критичної точки розшарування

М.П. Козловський
Р.В. Романік

Запропонований підхід до опису критичної поведінки двокомпонентної системи в околі критичної точки розшарування. Система невзаємодіючих частинок використовується як система відліку. Розрахунок великої статистичної суми ведеться з використанням множини колективних змінних. Знайдений точний вираз для якобіана переходу від декартових до колективних змінних, а також представлення великої статистичної суми у вигляді функціонального інтегралу за колективними змінними. Отримано рівняння стану двокомпонентної системи в гаусовому наближенні

Рік: 
2011
Сторінки: 
26
Завантажити: