Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-05E

11-05E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
539.21
PACS: 
72.60.+g, 36.40.c

Динамічна провідність квазіодновимірних систем з водневими зв'язками

Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко

На основі псевдоспін-електронної моделі досліджено частотну залежність динамічної провідності квазіодновимірних систем з водневими зв'язками. В моделі враховано протон-електронну взаємодію, зовнішнє поздовжнє поле $h$, тунелювання протонів, електронний транспорт і пряму протон-протонну взаємодію. Отримано залежність електронної концентрації і середньої заселеності протонних позицій від температури і поля $h$. Отримано лінію фазових переходів з однорідної фази до фази з модуляцією заряду. Досліджено залежність динамічної провідності від поля $h$ і температури та її зміни при фазових переходах.

Рік: 
2011
Сторінки: 
14
Завантажити: