Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-08U

11-08U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.913, 538.971, 539.194, 539.196
PACS: 
05.60.Gg, 05.70.Np, 63.10.+a, 68.43.Jk, 82.20.Xr

Дослідження реакційно-дифузійних процесів у системі "адсорбат-субстрат"

В.В. Ігнатюк

Отримано систему реакційно-дифузійних рівнянь квантової кінетики, які описують динаміку системи "адсорбат-субстрат" з врахуванням взаємодії адчастинок з поверхнею металу, дифузії частинок по поверхні та перебігу бімолекулярних хімічних реакцій. Розраховано температурну залежність кінетичних ядер, що формують активаційну поведінку коефіцієнтів дифузії та швидкостей реакцій. Показано, що змінюючи константу взаємодії між адсорбатом та субстратом, можна міняти температурну поведінку констант реакції. Також показано, що середньопольові поправки дають внески до енергій активації швидкостей хімічних реакцій, тоді як їх внесок у енергії активації коефіцієнтів дифузії є зникомим.

Рік: 
2011
Сторінки: 
19
Завантажити: