Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

11-06U

11-06U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533.7; 532.7; 533.1
PACS: 
05.20.Dd, 51.10.+y, 05.60.Cd, 05.60.-k

Кінетична теорія густих газових сумішей з багатосходинковим потенціалом взаємодії: нормальний розв'язок і коефіцієнти переносу

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук

Запропоноване раніше формулювання кінетичної теорії для густих газів з багатосходинковим потенціалом взаємодії поширено на випадок суміші. Наведено гідродинамічні рівняння балансу для густин маси, імпульсу та енергії. У першому порядку модифікованого методу Чепмена-Енскога знайдено лінійні за ґрадієнтами розв'язки для одночастинкових функцій розподілу та оберненої потенціальної квазітемператури. За їх допомогою розраховано внески до дифузійного потоку маси, тензора напружень і потоку тепла. Отримано аналітичні вирази для лінійних коефіцієнтів переносу, що описують явища в'язкости, теплопровідности й дифузії.

Рік: 
2011
Сторінки: 
126
Завантажити: