Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
07-10E

Вплив далекосяжного скорельованого поверхневого і приповерхневого безладу на адсорбцію безмежно-довгих гнучких полімерних ланцюжків

З.Є. Усатенко
Й.-У. Соммер
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
07-09U

Моделювання процесів нано- та пилоутворення в ЛПВМ

С.В. Мягкота
А.С. Волошиновський
Г.Б. Стриганюк
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
78.60.-b
78.67.Bf
07-08E

Нове доведення непервності за Гельдером розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку

Д.В. Портнягін
02.30.Jr
02.60.Lj
07-07U

Агрегатування ртутеподібних та рідкісноземельних іонів в лужно-галоїдних кристалах як модель кластеризації в ЛПВМ

Р.Р. Левицький
А.С. Волошиновський
С.В. Мягкота
А.С. Вдович
78.60.-b
78.67.Bf
07-06E

Реакція випромінювання у $2+1$-електродинаміці

Ю.Г. Яремко
03.50.De
11.10.Gh
11.30.Cp
11.10.Kk
07-05E

Cпрощена модель інтеркаляції іонів у напівпровідникові кристали типу TiO$_2$

Т.С. Мисакович
І.В. Стасюк
64.75.+g
71.20.Tx
64.70.-p
07-04E

Статистико-польова теорія для багатокомпонентного плину: підхід, що базується на методі колективних змінних

О. Пацаган
І. Мриглод
Ж.-М. Кайоль
05.70.Fh
02.70.Rr
07-03E

Вплив пористості на продуктивність літієвої батареї з мікропористим вуглецевим електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
07-02E

Чисельне моделювання розрядки літієвої батареї з $Bi_2Se_3$ порошкоподібним електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
07-01E

Моделювання розрядки літієвої батареї з $Bi_2Se_3$ порошкоподібним електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
06-29U

До проблем математичного моделювання міграції радіонуклідів у грунтах та грунтових водах

І.М. Кріп
Т.В. Шимчук
П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
06-28U

Узагальнені рівняння переносу іонів в системі "електроліт -- електрод"

Є.М. Сов'як
Ю.І. Черноморець
М.В. Токарчук
82.45.-h
82.45.Fk
82.45.Gj
71.20.Tx
06-27U

Узагальнений координатно-частотний розподіл: дробове представлення

Ю.М. Козловський
03.65.Bz
42.30.K
42.30.V
42.79
42.25.F
42.50.Dv
52.25.Fi
06-26U

Двочастинкове рівняння Дірака: методи, моделі та застосування у спектроскопії мезонів

А. Дувіряк
03.65.Pm
03.65.Ge
12.39.Pn
06-25U

Рівняння реакційно-дифузійних процесів для магнітоактивних частинок поблизу металічної поверхні

Ю.К. Рудавський
П.П. Костробій
М.В. Токарчук
О.Ф. Бацевич
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
06-24U

Ланцюжок рівнянь переносу гідродинамічного типу для системи частинок з гладкою центральною взаємодією

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Jj
05.60.Cd
05.20.Dd
06-23E

Молекулярна динаміка водного розчину уранілу в гідрофільній нанопорі: Випадок щілиноподібної пори аморфного кремнезему

Т. Пацаган
М. Головко
02.70.Ns
68.43.Jk
82.70.Gg
06-22U

Дослідження термодинамічних властивостей частково дейтерованих сегнетоелектриків Rb(H$_{1-x}$D$_x$)$_2$PO$_4$

А.Я. Андрусик
Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
06-21U

Дослідження термодинамічних властивостей частково дейтерованих сегнетоелектриків K(H$_{1-x}$D$_x$)$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
А.Я. Андрусик
77.22.Ch
77.80.Bh
77.84.Fa
06-20E

Псевдоспін-електронна модель інтеркаляції

Т.С. Мисакович
І.В. Стасюк
64.75.+g
71.20.Tx
64.70.-p
06-19U

Вплив структурного безладу на зарядовий та магнітний стани домішки

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
М.І. Клапчук
71.23. -k
71.23. An
72.15. Rn
06-18U

Діелектричні, п'єзоелектричні і пружні властивості простої моделі п'єзоелектрика

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
05.50.+q
05.70.-a
64.60.Cn
75.10.Hk
75.40.Cx
75.40.Gb
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.-j
77.65.Bn
77.65.Fs
77.80.Цe
06-17U

Вплив адсорбованих домішок на каталітичне окислення СО: модель граткового газу

I.M. Мриглод
I.С. Бзовська
68.10JY
82.65JV
06-16U

Ефективний потенціал парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металу

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
О.З. Казановська
71.45.Gm
71.10.-w
73.20.-r
06-15U

Двочастинкова кореляційна функція "густина--густина" напівобмеженого електронного газу із врахуванням поправки на локальне поле

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
О.З. Казановська
71.45.Gm
06-14U

Сучасний стан та процеси зміни властивостей паливовмісних матеріалів в об'єкті "Укриття" під впливом зовнішніх чинників та внутрішнього самоопромінення

І.М. Мриглод
І.В. Пилюк
61.80.-x
62.20.-x
61.72.-y
66.30.-h
65.40.De
75.75.+a
06-13U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2003--2005 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
06-12E

Чисельне моделювання розрядки літієвої батареї з мікропористим вуглецевим електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
06-11E

Моделювання розрядки літієвої батареї з мікропористим вуглецевим електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt
06-10E

Моделювання циклічної роботи літієвої батареї з мікропористим вуглецевим електродом

Д.В. Портнягін
82.47.Aa
82.45.Gj
82.45.Fk
82.45.-h
82.20.Wt