Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-23E

06-23E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.546; 532.72
PACS: 
02.70.Ns, 68.43.Jk, 82.70.Gg

Молекулярна динаміка водного розчину уранілу в гідрофільній нанопорі: Випадок щілиноподібної пори аморфного кремнезему

Т. Пацаган
М. Головко

Використовуючи метод молекулярної динаміки досліджено структурні та динамічні властивості води і водного розчину іона уранілу адсорбованих в щілиноподібній порі аморфного кремнезему. Розрахунки проводилися для випадку гнучкої моделі води SPC/E в атомарно деталізованій порі, розміри якої вибирались в межах 2.0-5.0 нм. Наявність гідроксильних груп розташованих на поверхні пори, приводить до сильної адсорбції молекул води, що має визначальний вплив на їх динаміку. Детально вивчено випадок іона уранілу поблизу стінки пори і вплив гідроксильних груп на формування його гідратної оболонки.

Рік: 
2006
Сторінки: 
12
Завантажити: