Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-25U

06-25U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 538.0
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20-y

Рівняння реакційно-дифузійних процесів для магнітоактивних частинок поблизу металічної поверхні

Ю.К. Рудавський
П.П. Костробій
М.В. Токарчук
О.Ф. Бацевич

На основі послідовного мікроскопічного опису будується статистична теорія системи магнітних частинок поблизу магнітоактивної металічної поверхні, що характеризується певним адсорбційним потенціалом. При розгляді враховується обмінна магнітна та магнітодипольна взаємодія, що забезпечує адекватність даної моделі для опису кінетики хімічної реакції оксидації СО на поверхні металів. Отримується система рівнянь переносу, що відповідають за дифузійні процеси "густина-густина", "спін-спін" та "(спіновий) структурний фактор-(спіновий) структурний фактор". Отримана система рівнянь аналізується для слабонерівноважного випадку.

Рік: 
2006
Сторінки: 
28
Завантажити: