Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-27U

06-27U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
03.65.Bz, 42.30.K, 42.30.V, 42.79, 42.25.F, 42.50.Dv, 52.25.Fi

Узагальнений координатно-частотний розподіл: дробове представлення

Ю.М. Козловський

В роботі запропоновано узагальнений координатно-частотний розподіл, частковими випадками якого є функція невизначеності та розподіл Вігнера. Досліджено основні властивості узагальненого розподілу, зокрема знайдено умову нормування, крос-кореляційне представлення та обернене перетворення. Шляхом аналітичних розрахунків отримано вираз для узагальненого розподілу гаусового сигналу. Запропоновано схему відновлення розподілу інтенсивності сигналу за узагальненим розподілом. Вперше введено дробове представлення узагальненого розподілу та показано, що такому перетворенню відповідає поворот на інформаційній діаграмі. Приведено чисельні розрахунки узагальненого розподілу гаусового сигналу при різних значеннях узагальнеого параметра та параметра дробового фур'є-перетворення.

Рік: 
2006
Сторінки: 
25
Завантажити: