Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-19U

06-19U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.915
PACS: 
71.23. -k, 71.23. An, 72.15. Rn

Вплив структурного безладу на зарядовий та магнітний стани домішки

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
М.І. Клапчук

Досліджується зарядовий та магнітний стани домішки, розчиненої в аморфному металічному сплаві. Гамільтоніан системи є узагальненням моделі Андерсона, де додатково враховано процеси пружнього і непружнього розсіяння електронів провідності на іонах металу та на зарядженій домішці. Пропонується метод розрахунку конфігураційно засереднених одноелектронних функцій Гріна в наближення Хартрі-Фока. Отримана система самоузгоджених рівнянь для розрахунку зарядового та спін-поляризованого стану домішки. Подано якісний аналіз впливу структурної невпорядкованості металевої матриці на спостережувані величини. Показано, що структурний безлад середовища приводить до додаткового розширення та зсуву віртуального енергетичного рівня домішки, зменшуючи магнітний момент домішки.

Рік: 
2006
Сторінки: 
19
Завантажити: